V štatistikách sa uvádza, že priemerná ročná spotreba teplej vody v domácnosti na Slovensku na jednu osobu je 16 metrov kubických, teda 16 000 litrov, čo je približne 45 litrov na deň. Podobne sa uvažuje so spotrebou na jednu osobu v technických normách pre projektovanie, a to 40-50 litrov. Požadovaná teplota teplej vody je v rozmedzí 45 – 55 °C. Tieto čísla sú samozrejme všeobecný priemer, situácia v každej domácnosti môže byť odlišná. Vždy je však dobré mať orientačné údaje, z ktorých sa dá vychádzať.

Uvažujme v modelovom príklade pre jednoduchší prepočet s 15 000 litrov pri 50 °C.

  • Na zohriatie 15 000 litrov vody z teploty 10 °C na 50 °C je pri ohreve elektrinou alebo plynom potrebných viac ako 700 kWh energie. Na zohľadnenie strát v bojleri a rozvode teplej vody a potrebe priebežného dohrievania budeme uvažovať o cca. + 20 % (normy počítajú dokonca 30 % na straty), teda 150 kWh, spolu spodná hranica požadovanej energie na osobu 850 kWh.
  • Pri štyroch osobách v domácnosti je to ročne 3 400 kWh.

Hodnota v kWh nie všetkým niečo hovorí, vyjadrenie v eurách bude zrozumiteľnejšie.

  • Pri ohreve elektrinou a cene elektriny 0,16 €/kWh pre domácnosti podľa Eurostatu vychádza ohrev vody ročne 545 €.
  • Pri ohreve plynom a cene plynu 0,06 €/kWh vychádza ohrev vody približne ročne 200 €.
 

Koľko z toho je možné ušetriť solárnymi kolektormi?

 
Solárne kolektory zabezpečia v období apríl – september (6 mesiacov) 90 – 100 % potreby teplej vody, v ostatných 6 mesiacoch (október – marec) približne 20 – 35 %. Celoročne teda pri optimálnom a správnom návrhu a nadimenzovaní 60 – 65 %.

Ak na ohrev vody používate elektrinu, väčšinou sa v zimnom období využíva na ohrev vody kotol, ktorý slúži primárne na vykurovanie. Teda nepoužívate elektrinu. Tú používate ostatných 7-8 mesiacov z roka, takže aj pri takomto postupe sa dostaneme tiež zhruba na 60 – 65 %.

  • Pri ohreve elektrinou je úspora nákladov na úrovni okolo 350 €. Cena zostavy aj s novým bojlerom pre takúto domácnosť so 4 osobami je po odrátaní dotácie 1500 €. A jednoduchá návratnosť 2200 / 300 vychádza na 6,3 roku. Či je to veľa alebo málo závisí na subjektívnom uhle pohľadu. Pritom životnosť systému je viac ako 20 rokov (samotných kolektorov aj viac).

 

V uvedených prepočtoch je zahrnutých veľa premenných, ktoré môžu výsledok ovplyvniť. Na jednej strane, aká bude skutočná spotreba teplej vody (čím vyššia, tým sa kolektory viac oplatia), na druhej strane je problematické odhadovať ceny elektriny a plynu za 5 – 10 rokov. Dá sa však predpokladať, že ceny elektriny aj plynu budú zrejme rásť, otázne je len tempo rastu. Tým sa návratnosť ešte skracuje.