Mimoriadna akcia tepelné čerpadlá držíme skladom za zvýhodnenú cenu až do vypredania zásob.

Ako vybrať tepelné čerpadlo pre vašu domácnosť

Dôsledný výber prinesie svoje ovocie. O tom, ako tepelné čerpadlo vybrať, je najlepšie pohovoriť s odborníkmi, alebo sa vrhnúť do čítania kvalitných informácií. Predovšetkým:

Výkon Tepelného čerpadla
Výkon Tepelného čerpadla udáva predovšetkým sila jeho kompresora a teploty vstupných aj výstupných médií. To, aký výkon čerpadla budete potrebovať, bude závisieť na pracovných podmienkach, teda od vonkajšej teploty a samozrejme na tepelnej strate daného objektu.

Vykurovací faktor  čo to znamená
Vykurovací faktor tepelného čerpadla je nemenej dôležitý. Udáva, koľko čerpadlo dokáže vytvoriť tepla v pomere s množstvom vloženej energie. Stretnúť sa môžete s označením COP (Coeficient Of Performance) alebo jednoducho s účinnosťou tepelného čerpadla. Označenie účinnosť ale nie je celkom presné. Malo by váhu jedine v prípade, že by sa čerpadlo testovalo priamo vo vašich podmienkach.

Výpočet vykurovacieho faktoru: Pokiaľ budete čerpadlu s výkonom 10 kW dodávať energiu 4 kW, vykurovací faktor vypočítate jednoducho: 10/4. Vyjde vám, že vaše čerpadlo má vykurovací faktor 2.5 Čím vyšší vykurovací faktor bude vaša čerpadlo mať, tým menej elektrickej energie spotrebuje a vás vyjde vykurovanie lacnejšie.

Tepelná strata objektu hrá zásadnú úlohu
Tento základný údaj pre správny výber čerpadla sa udáva v kW a získate ho od projektanta, od energetického špecialistu alebo zo starých faktúr. Projektant alebo energetický špecialita na výpočet používajú špeciálny softwér. Orientačne si môžete tepelnú stratu spočítať sami v online nástroji na portáli TZB-Info.

Kompresor a bod bivalencie
Každé tepelné čerpadlo má svoj pracovný rozsah daný použitým typom kompresora.

Čerpadlo dokáže iba pomocou kompresora vykurovať objekt do tzv. Bodu bivalencie, potom mu musí pomôcť externý záložný zdroj. Bez doplnkového (bivalentného) zdroja tepelné čerpadlá pracujú len do určitej teploty. Všetky nami dodávané čerpadlá sú  v štandarde vybavené elektrokotlom, ktorý zároveň slúži ako záložný zdroj v prípade poruchy tepelného čerpadla. Naši technici preto navrhujú tepelné čerpadlá s bodom bivalencie okolo -8  až -15°C. Podľa našich skúseností Tepelné čerpadlo teda dokáže vykurovať objekt len pomocou kompresora až do -20°C.

Externé zdroje tepelného čerpadla
Vo väčšine prípadov sa jedná o elekrodohrev, ktorý je integrovaný priamo v tepelnom čerpadle. Ak montujeme tepelné čerpadlo s elektrodohrevom, dochádza k bivalentnej paralelnej prevádzke. Ako externý zdroj tepla môžeme využiť aj iný externý zdroj, napr. Plynový kotol.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi